Over mij

Ik ben Tanja Waterreus. Van oorsprong jurist (strafrecht) en sinds 1997 ook op vele andere gebieden actief.

In 1997 ben ik gestart met het volgen van cursussen intuïtieve ontwikkeling. Daarna heb ik een jaar bij het Cico de opleiding gevolgd tot healer, gevolgd door een intensieve opleiding tot aurareader met specialisaties in gezondheid, relaties en het bedrijfsleven.

In 2004, 2005 en 2006 heb ik de opleiding tot orthomoleculair therapeut volgens de Psycho, Neuro Immunologie bij de Stichting Van Nature gevolgd. Simpel gezegd betekent dit dat je de mens in zijn geheel bekijkt, wanneer iemand lichamelijke klachten heeft. In de reguliere geneeskunde worden vaak alleen de symptomen bestreden, die iemand krijgt. Bij de methode van de mens in het geheel bezien probeer je tot een oplossing van de klachten te komen door tot de werkelijke oorzaak van de klachten door te dringen. Je doet dit door een intensieve en grondige anamnese af te nemen en te bezien wat iemand werkelijk nodig heeft.

Verder heb ik bij Leo Pruimboom, één van de docenten van de hiervoor genoemde opleiding van Van Nature, verschillende kook-weken gevolgd met de thema's hart -en vaatziekten, depressies, ontstekingsziekten en lever reiniging. Hierdoor ben ik buitengewoon geïnteresseerd geraakt in het verband tussen voeding en gezondheid. Ik heb aan de lijve ondervonden wat de juiste voeding voor je kan betekenen zowel voor je dagelijks welbevinden als wel je energieniveau gedurende de dag.

Door de kook-weken ben ik zodanig geïnspireerd geraakt dat ik besloten heb kookworkshops te geven, om mensen deze kennis door te kunnen geven.

In 2008 heb ik bij Eric Pearl “the reconnective healing en the reconnection” level I, II en III gevolgd. Daarna heb ik enige jaren gewerkt als docent energie management.

In 2012 heb ik de mediationopleiding met succes afgerond bij het Mediation Gilde in Den Haag.

Vanaf 2014 heb ik mij verdiept in TotalBodyReflex en vanaf 2020 ben ik tevens lichtkrachtcoach.

 
Leer meer over mij

Tanja Waterreus

Natuursteenlaan 111

2719 TB Zoetermeer

E-mail:   tanja.waterreus@ziggo.nl

Internet: www.tanjaclavel.nl


Consulten die binnen 48 uur voor aanvang van een afspraak worden afgezegd of worden vergeten, worden in rekening gebracht.


Mijn praktijk voldoet aan de eisen die in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld.

Ik sta via het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) ingeschreven en ben daarmee ook aangesloten bij hun klachtenregeling  (www.nibig.nl).