TotalBodyReflex

Steeds vaker ervaren mensen dat de balans tussen structuur, functie en energiebalans van het lichaam verstoord is. Dit uit zich in een diversiteit aan klachten. Pijn, ziekte, vermoeidheid, hormoonwisselingen, neerslachtigheid zijn enkele veel voorkomende signalen. Maar hoe kom je weer tot herstel?

TotalBodyReflex is een nieuwe therapie die je begeleidt naar zelfherstel. Wanneer je uit eigen wil en inzicht leert handelen, ga je actief op zoek naar kracht, herstel en evenwicht. Wanneer er sprake is van ziekte of beperking leer je hoe je zelf meer regie over je leven kunt houden.

TotalBodyReflex is een zeer milde behandelvorm. De behandelaar past verschillende technieken toe die invloed hebben op de flexibiliteit, de vloeibaarheid en spanningen in je lichaam. Alles binnen de grenzen van wat je lichaam op dat moment aan kan. De behandelaar forceert niets. De handen van de behandelaar ontvangen reflex-informatie die wanneer de behandelaar ‘in het lichaam’ werkt, niet waar te nemen valt. ‘In het lichaam’ werken is manipuleren. Manipulatie verhoogt het zelf beschermend vermogen.

TotalBodyReflex is een liefdevolle en zachte manier voor het lichaam om oude ballast lost te laten en het lichaam weer de mogelijkheid te geven zichzelf te kunnen herstellen in de mate waarin dat voor jou mogelijk is.

De mogelijkheid van het lichaam om te kunnen schakelen van spanning naar ontspanning wordt sterk verbeterd. Hierdoor ervaar je meer rust en word je je bewust van wat jij nou eigenlijk wilt in het leven en wat bij jou past. Doordat de belastbaarheid van het lichaam wordt verhoogd voel je je lichamelijk en geestelijk fitter worden. Je eigen lichaam geeft daarbij aan wat er tijdens de behandelingen losgelaten kan worden. 

Acupunctuur

Tijdens de behandelingen maak ik regelmatig gebruik van acupunctuur om de processen te ondersteunen.

Het is een mooi hulpmiddel om bepaalde organen met elkaar in balans te brengen en energieblokkades op te heffen. Hierdoor kunnen pijnklachten eerder verdwijnen en voel je je vaak sneller rustiger en vitaler. Leer meer over mij

Tanja Waterreus

Natuursteenlaan 111

2719 TB Zoetermeer

E-mail:   tanja.waterreus@ziggo.nl

Internet: www.tanjaclavel.nl


Consulten die binnen 48 uur voor aanvang van een afspraak worden afgezegd of worden vergeten, worden in rekening gebracht.


Mijn praktijk voldoet aan de eisen die in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld.

Ik sta via het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) ingeschreven en ben daarmee ook aangesloten bij hun klachtenregeling  (www.nibig.nl).