Reconnection

 

Oorspronkelijk waren de acupunctuurlijnen of de meridianen van ons lichaam verbonden met een netwerk dat onze planeet omringt. Deze netwerklijnen waren bedoeld om ons aan te sluiten aan een onmetelijk groter netwerk en ons aldus met het hele universum te verbinden. In de loop der tijden zijn wij losgeraakt van deze lijnen.

The Reconnection brengt “nieuwe” axiatonale lijnen aan die het ons mogelijk maken om deze unieke trillingsniveau's en frequenties te gebruiken voor onze genezing en uiteindelijk voor onze evolutie. Deze lijnen vormeneenonderdeelvanhet zogenaamde paralleldimensionaal circulatiesysteem dat de basisenergie aantrekt voor herstel van de functies van het menselijk lichaam. 

he Reconnection brengt deze nieuwe lijnen aan, activeert ze en staat de uitwisseling van licht en informatie toe. Dit houdt tevens een opnieuw verbinden in van onze DNA strengen en zorgt voor re-integratie van de “snaren” (zich tegelijkertijd voordoende- parallele-dimensies van de werkelijkheid).

De intentie van the Reconnection is om ons helemaal terug te brengen in onze inherente verbinding met het Universum. Dit gebeurt door middel van een twee sessies durende ervaring. De sessies dienen twee dagen na elkaar of met uiterlijk twee dagen ertussen plaatsvinden. TheReconnectionisietsdatje één keer in je leven doet. Het is een bijzondere levensveranderende ervaring waar je heel bewust voor kiest. KOSTEN: € 333,-

Je kunt je inschrijven door gebruik te maken van mijn contactgegevens

Leer meer over mij

Tanja Waterreus

Natuursteenlaan 111

2719 TB Zoetermeer

E-mail:   tanja.waterreus@ziggo.nl

Internet: www.tanjaclavel.nl


Consulten die binnen 48 uur voor aanvang van een afspraak worden afgezegd of worden vergeten, worden in rekening gebracht.


Mijn praktijk voldoet aan de eisen die in de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) worden gesteld.

Ik sta via het NIBIG (Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg) ingeschreven en ben daarmee ook aangesloten bij hun klachtenregeling  (www.nibig.nl).